Huisartsenpraktijk ATRIUM

Welkom op de website van praktijk ATRIUM. 

 

Nieuws   

 

Welkom nieuwe collega's

Begin februari 2018 hebben wij twee nieuwe collega's verwelkomd bij ons in de praktijk. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor. 

Chantal van Duijn: Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
"Middels deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Chantal van Duijn en vanaf 1 februari 2018 ben ik voor 12,5 uur werkzaam  als praktijkondersteuner GGZ in de praktijk. Na het behalen van mijn Masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie te Leiden, ben ik werkzaam geweest in een opvanghuis voor (ex)-gedetineerden. Mijn werkzaamheden daar bestonden  voornamelijk uit het coachen en begeleiden van mensen met uiteenlopende psychische en psychosociale klachten. Verdere werkervaring heb ik opgedaan bij het Borderlineproject van de Universiteit Leiden, op de afdeling Eetstoornissen bij de Jelgersma Kliniek te Oegstgeest en tijdens het trainen en coachen van studenten Sociale Wetenschappen. Als vrijwilliger heb ik mij veelvuldig ingezet voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme en ben ik actief geweest in het sportverenigingsleven. Aandachtig luisteren, observeren wat er gebeurt en aanvoelen wat nodig is, zijn onder andere mijn kwaliteiten. Discretie  en transparantie heb ik hierbij hoog in het vaandel staan. Ik hoop met mijn opgedane kennis en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de dienstverlening van deze praktijk."

 

Julia Slooten: Praktijkverpleegkundige somatiek (stagaire)
"Hallo allemaal, op deze manier wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Julia Slooten,  ik ben 21 jaar oud en ik zal vanaf 5 februari 20 weken stage lopen bij huisartsenpraktijk Atrium. Deze stage maakt deel uit van de minor "praktijkverpleegkundige somatiek" die ik zal volgen als onderdeel van mijn HBO-V opleiding. Ik zit nu momenteel in het vierde jaar van deze opleiding en na deze minor kan ik hopelijk mijn diploma in ontvangst nemen. In voorgaande jaren van de opleiding heb ik stage gelopen in verschillende verpleeghuizen op zowel psychosociale als somatische afdelingen. Mijn meest recente stage heb ik net afgesloten en vond plaats in het Alrijne ziekenhuis op de afdeling chirurgie. Eerstelijnszorg is dus compleet nieuw voor mij, maar ik zie dit echt als een nieuwe uitdaging en een kans om veel te leren en mijzelf nog verder te ontwikkelen als (toekomstig) verpleegkundige."

 

Vakanties 

In 2017 is de praktijk het gehele jaar geopend. Dit geldt ook voor 2018. 

 

Zorggroep ROHWN

De praktijk is aangesloten bij zorggroep Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN). In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. In een zorggroep werken huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners samen om de chronische zorg rondom de patiënt beter te organiseren. http://www.rohwn.nl/informatie-patienten/

Zorggroep ROHWN richt zich op Diabetes type II, COPD Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en ouderenzorg. Bent u onder behandeling voor bovengenoemde zorgcategorieën bij ons in de praktijk, dan ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar dat ROHWN een aantal keer per jaar een bedrag declareert. 

 

Eigen risico 2018

Vanaf 1 januari 2018 blijft het verplicht eigen risico €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Wat valt er niet onder uw eigen risico?

De zorg verleend door onze huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners binnen de praktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, visites en afspraken tijdens het spreekuur. Ook vallen de verloskundige zorg en kraamzorg niet onder uw eigen risico.

Wat valt er wel onder uw eigen risico?
Wanneer de huisarts extra onderzoek aanvraagt (o.a. foto's of bloedonderzoek), u verwijst of medicatie toedient of voorschrijft, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Het komt er op neer dat voor u gemaakte medische kosten door derden bij u in rekening worden gebracht.

Weet u welke ziekenhuiszorg of behandeling u vergoed krijgt?

Niet elke verwijzing voor behandeling wordt namelijk zomaar vergoed door alle zorgverzekeraars, zeker niet wanneer u een budgetpolis hebt of wanneer de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wij willen niet dat een rekening voor u als verrassing komt. Toch hebben we gemerkt dat dit voor sommige patiënten helaas wel het geval is. Dat willen we graag voorkomen. Wij raden u aan om voor een bezoek of behandeling eerst goed uw zorgverzekering te raadplegen. Lees uw polisvoorwaarden goed door, en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan nagaan met welke ziekenhuizen een contract is afgesloten

Doelmatig gebruik van zorg
Onze huisartsen streven naar doelmatige inzet van zorg. Zij zullen in samenspraak met u daarom alleen aanvullend onderzoek voor u aanvragen of u doorverwijzen als dat noodzakelijk is.

 

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct online via deze website. Op de pagina 'uitwisseling medische gegevens' op deze website vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Tevens is er de mogelijkheid om een toestemmingsformulier op de praktijk in te vullen en te ondertekenen. Vraag de assistente voor meer informatie.

  

Keuzehulpen

‘Keuzehulpen’ kunnen u helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende medische behandelingen.

Op keuzehulpen.thuisarts.nl kunt u kiezen voor een keuzehulp, die aansluit bij de ziekte waar u voor behandeld moet worden. Raadpleeg uw zorgverlener wanneer u twijfelt of de keuzehulp geschikt is voor uw specifieke situatie. 

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo