Huisartsenpraktijk ATRIUM

Welkom op de website van praktijk ATRIUM. 

 

Nieuws   

Reizigersadvisering en vaccinaties

Vanaf heden bieden wij geen reisadviezen en meer aan. 

 

Vakantie

Vanwege vakantie van dokter E.E.F. Hendriks-Sijstermanns is waarnemend dokter I. Coops t/m maandag 6 augustus 2018 aanwezig. Vanaf dinsdag 7 augustus is dokter E.E.F. Hendriks-Sijstermanns weer aanwezig. De praktijk is gedurende het hele jaar geopend.

 

Dokter E.E.F Hendriks-Sijstermanns praktijkhouder vanaf 01-07-2018

Dokter Immerzeel heeft praktijk ATRIUM op 1 juli 2018 overgedragen aan dokter E.E.F Hendriks-Sijstermanns. Wij, dokter Immerzeel en zijn vrouw Marja, wensen haar een mooie toekomst toe samen met haar team. Ook willen wij u hartelijk danken voor al het vertrouwen, dat u in ons hebt gehad. Tevens heel veel dank voor alle mooie woorden, prachtige geschenken en bloemen, die wij van u mochten ontvangen. Wij zullen uw reacties en waardering nooit vergeten.

 

Welkom nieuwe huisarts in opleiding

Op 28 mei 2018 hebben wij een nieuwe huisarts in opleiding verwelkomd bij ons in de praktijk: Tim Robbers. Hieronder stelt hij zich kort aan u voor. 

 

"Graag stel ik me bij deze aan u voor als nieuwe huisarts in opleiding. Vanaf 28 mei 2018 zal ik het derde en laatste jaar van mijn huisartsopleiding volgen in praktijk Atrium. Mijn naam is Tim Robbers, ik ben 30 jaar oud en woon in Leiden, waar ik ook geboren en getogen ben. Noordwijk ken ik natuurlijk van het strand en van een heleboel (race)fietsrondjes door de duinen. In 2014 ben ik afgestudeerd als arts aan het LUMC. Nadien heb ik als arts-assistent in verschillende ziekenhuizen gewerkt op de afdelingen Chirurgie en Intensive Care. Sinds twee jaar volg ik met veel plezier de huisartsopleiding. Het eerste jaar van de opleiding werkte ik in een huisartsenpraktijk in Den Haag  en het afgelopen jaar heb ik stages gelopen in de ouderenzorg, GGZ en kindergeneeskunde. Ik kijk uit naar een leerzaam en leuk laatste jaar bij dokter Hendriks. Ik wens u alle gezondheid toe, maar wie weet tot op het spreekuur!"

 

Vakanties 

In 2018 is de praktijk het gehele jaar geopend. 

 

Zorggroep ROHWN

De praktijk is aangesloten bij zorggroep Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN). In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. In een zorggroep werken huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners samen om de chronische zorg rondom de patiënt beter te organiseren. http://www.rohwn.nl/informatie-patienten/

Zorggroep ROHWN richt zich op Diabetes type II, COPD Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en ouderenzorg. Bent u onder behandeling voor bovengenoemde zorgcategorieën bij ons in de praktijk, dan ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar dat ROHWN een aantal keer per jaar een bedrag declareert. 

 

Eigen risico 2018

Vanaf 1 januari 2018 blijft het verplicht eigen risico €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Wat valt er niet onder uw eigen risico?

De zorg verleend door onze huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners binnen de praktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, visites en afspraken tijdens het spreekuur. Ook vallen de verloskundige zorg en kraamzorg niet onder uw eigen risico.

Wat valt er wel onder uw eigen risico?
Wanneer de huisarts extra onderzoek aanvraagt (o.a. foto's of bloedonderzoek), u verwijst of medicatie toedient of voorschrijft, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Het komt er op neer dat voor u gemaakte medische kosten door derden bij u in rekening worden gebracht.

Weet u welke ziekenhuiszorg of behandeling u vergoed krijgt?

Niet elke verwijzing voor behandeling wordt namelijk zomaar vergoed door alle zorgverzekeraars, zeker niet wanneer u een budgetpolis hebt of wanneer de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wij willen niet dat een rekening voor u als verrassing komt. Toch hebben we gemerkt dat dit voor sommige patiënten helaas wel het geval is. Dat willen we graag voorkomen. Wij raden u aan om voor een bezoek of behandeling eerst goed uw zorgverzekering te raadplegen. Lees uw polisvoorwaarden goed door, en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan nagaan met welke ziekenhuizen een contract is afgesloten

Doelmatig gebruik van zorg
Onze huisartsen streven naar doelmatige inzet van zorg. Zij zullen in samenspraak met u daarom alleen aanvullend onderzoek voor u aanvragen of u doorverwijzen als dat noodzakelijk is.

 

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct online via deze website. Op de pagina 'uitwisseling medische gegevens' op deze website vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Tevens is er de mogelijkheid om een toestemmingsformulier op de praktijk in te vullen en te ondertekenen. Vraag de assistente voor meer informatie.

  

Keuzehulpen

‘Keuzehulpen’ kunnen u helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende medische behandelingen.

Op keuzehulpen.thuisarts.nl kunt u kiezen voor een keuzehulp, die aansluit bij de ziekte waar u voor behandeld moet worden. Raadpleeg uw zorgverlener wanneer u twijfelt of de keuzehulp geschikt is voor uw specifieke situatie. 

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo