ATRIUM is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
071-3646433
Telefoonnummer: 071-3646433
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Huisartsenpraktijk ATRIUM

Welkom op de website van praktijk ATRIUM. 

 

Nieuws   

Vakantie 2017

In 2017 is de praktijk het gehele jaar geopend. 

 

Zorggroep ROHWN

De praktijk is aangesloten bij zorggroep Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN). In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. In een zorggroep werken huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners samen om de chronische zorg rondom de patiënt beter te organiseren. http://www.rohwn.nl/informatie-patienten/

Zorggroep ROHWN richt zich op Diabetes type II, COPD Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en ouderenzorg. Bent u onder behandeling voor bovengenoemde zorgcategorieën bij ons in de praktijk, dan ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar dat ROHWN een aantal keer per jaar een bedrag declareert. 

 

Eigen risico 2018

Vanaf 1 januari 2018 blijft het verplicht eigen risico €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Wat valt er niet onder uw eigen risico?

De zorg verleend door onze huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners binnen de praktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, visites en afspraken tijdens het spreekuur. Ook vallen de verloskundige zorg en kraamzorg niet onder uw eigen risico.

Wat valt er wel onder uw eigen risico?
Wanneer de huisarts extra onderzoek aanvraagt (o.a. foto's of bloedonderzoek), u verwijst of medicatie toedient of voorschrijft, dan valt dit wel onder uw eigen risico. Het komt er op neer dat voor u gemaakte medische kosten door derden bij u in rekening worden gebracht.

Weet u welke ziekenhuiszorg of behandeling u vergoed krijgt?

Niet elke verwijzing voor behandeling wordt namelijk zomaar vergoed door alle zorgverzekeraars, zeker niet wanneer u een budgetpolis hebt of wanneer de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wij willen niet dat een rekening voor u als verrassing komt. Toch hebben we gemerkt dat dit voor sommige patiënten helaas wel het geval is. Dat willen we graag voorkomen. Wij raden u aan om voor een bezoek of behandeling eerst goed uw zorgverzekering te raadplegen. Lees uw polisvoorwaarden goed door, en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan nagaan met welke ziekenhuizen een contract is afgesloten

Doelmatig gebruik van zorg
Onze huisartsen streven naar doelmatige inzet van zorg. Zij zullen in samenspraak met u daarom alleen aanvullend onderzoek voor u aanvragen of u doorverwijzen als dat noodzakelijk is.

 

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct online via deze website. Op de pagina 'uitwisseling medische gegevens' op deze website vindt u meer informatie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Tevens is er de mogelijkheid om een toestemmingsformulier op de praktijk in te vullen en te ondertekenen. Vraag de assistente voor meer informatie.

  

Keuzehulpen

‘Keuzehulpen’ kunnen u helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende medische behandelingen.

Op keuzehulpen.thuisarts.nl kunt u kiezen voor een keuzehulp, die aansluit bij de ziekte waar u voor behandeld moet worden. Raadpleeg uw zorgverlener wanneer u twijfelt of de keuzehulp geschikt is voor uw specifieke situatie. 

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo